Provozní řád USD

Zaplacením vstupu na slalomovou dráhu souhlasíte s podmínkami provozního řádu a jejich dodržováním

 • každý uživatel USD (umělé slalomové dráhy) je povinen nahlásit se před ježděním na USD na
  recepci a zaplatit poplatek za její užívání
 • není dovoleno se pohybovat na USD bez čísla nebo samolepky (dodává provozovatel), neurčí-li provozovatel jinak
 • uživatel USD je povinen respektovat rezervace a rozdělení slalomové dráhy dle pokynů provozovatele
 • uživatel USD je povinen mít na sobě odpovídající vybavení – zejména plovací vestu a helmu, pohyb na USD bez těchto věcí je zakázán
 • uživatelé USD musí být plavci
 • uživatelé nemohou využít USD pokud jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • osoby mladší 18 let jsou povinny pohybovat se na USD v doprovodu nebo pod dohledem osoby dospělé
 • není dovoleno svévolně poškozovat zařízení na USD, zejména tahat za branky, neoprávněně manipulovat s překážkami apod…
 • provádění veškerých aktivit na USD je na vlastní nebezpečí, uživatel bere na vědomí, že sporty na divoké vodě jsou nebezpečné a mohou vést k úrazu nebo smrti
 • uživatel nesmí vjíždět do vývařiště stavidla, nesmí vjíždět ani do napouštějící se dráhy – mohou se vytvářet nebezpečné víry a válce a hrozí nebezpečí poškození zdraví nebo materiálu
 • provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené na materiálu uživatele při užívání USD
 • uživatel, který zjistí poškození nebo potenciální nebezpečí na USD (zejména přetržené provazy úchytového systému bran, nezajištěné nebo poškozené bloky překážek, jejich uchycení, atd…) je povinen toto nahlásit provozovateli

Komentáře jsou uzavřeny.